Ons duurzame beleggingsbeleid.

Een belangrijke bijdrage aan de wereld van nu én later.

Ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, als je het ons vraagt: Het Zwitserleven Gevoel en een betere wereld. Ons duurzame beleggingsbeleid is helemaal ingericht om positief bij te dragen aan de wereld waarin we leven. Want duurzaamheid begint bij jezelf.

Duurzaam beleggen is niet alleen goed is voor de toekomst van onze planeet, maar ook voor de financiële toekomst van onze klanten. Want bedrijven die beter zijn voorbereid op de toekomst leveren betere (financiële) resultaten op. Onze vermogensbeheerder ACTIAM heeft, samen met de Universiteit van Utrecht, onderzoek gedaan onder 400 Europese bedrijven. Wat blijkt? Bedrijven die focussen op duurzaamheid hebben een beter rendement dan concurrerende bedrijven in dezelfde branche.

“We kunnen nu nog nauwkeuriger aandelen selecteren die goed scoren op ESG-criteria én een hoog rendement bieden.”
Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij ACTIAM.

Onze eisen.

Voordat we in een bedrijf investeren, controleren we eerst of hij bij ons duurzame beleggingsbeleid past. Daarvoor hebben we strenge eisen opgesteld, bijvoorbeeld over mensenrechten, corruptie en milieu. Klik op de knop hiernaast om ze allemaal te lezen.

Ons beleid.

Soms voldoet een bedrijf niet volledig aan de eisen, maar gaan we wel met ze in gesprek om gedragsverandering te stimuleren. Alles lezen over de uitvoering van ons beleggingsbeleid? Klik dan op de knop hiernaast.

Duurzame doelstellingen.

De wereldbevolking groeit en dat brengt flink wat gevolgen met zich mee, zoals een toenemende vraag naar energie, voedsel en een plek om te wonen. ACTIAM heeft deze materiële ontwikkelingen vertaald naar zeven thema’s. Binnen deze thema’s is er sprake van schaarste en een grote behoefte aan innovatie. Daar dragen we graag ons steentje aan bij. Daarom hebben we voor de onderstaande thema's een doelstelling verwoord:

Gebruik fossiele brandstoffen.

-30% CO2 in 2030

Watergebruik.

Waterneutraal in 2030

Landgebruik.

Geen ontbossing in 2030

Hoe pakken we dat aan? Ten eerste is het doel op de lange termijn om klimaatneutraal te worden. We gebruiken de CO2-voetafdruk van onze beleggingen daarvoor als graadmeter. Een tussenstap naar klimaatneutraliteit is het verminderen van de broeikasgasintensiteit van de beleggingen van ACTIAM met ten minste 30% in 2030 ten opzichte van het niveau in 2010. Koolstofarme oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie bieden bovendien beleggingskansen.


Ten tweede willen we de water-neutrale portefeuille behalen door in te zetten op minder watergebruik in gebieden met schaarste en meer toegang te creëren tot water en waterkwaliteit te verbeteren. Ook wordt er belegd in green bonds van banken die waterrecycling en verbetering van afvalwaterbeheer financieren.


Ten derde zetten we in op onder andere duurzame landbouw en duurzaam bosbeheer. Omdat verkeerd landgebruik door ontbossing de voorraad CO2 verhoogt en leidt tot minder inkomen en voedsel, hebben we ons tot doel gesteld geen ontbossing meer in onze portefeuilles te hebben in 2030.

Erkenning voor ons beleid.

Wij willen volledig transparant zijn over al onze beleggingen. Daarom delen we niet alleen ons beleggingsbeleid, maar is ook per fonds inzichtelijk wat de voetafdruk is. Absoluut en afgezet tegen de benchmark. Dankzij ons strenge beleid zijn we toonaangevend in de markt als het gaat om duurzaam beleggen. We krijgen erkenning op nationaal en internationaal niveau. En daar zijn we heel trots op.

Deel dit artikel

Volgend artikel:

Het Zwitserleven Gevoel van Greenchoice.

Volgend artikel:

Het Zwitserleven Gevoel van Greenchoice.